Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Dni obce Strelníky - Návraty k prameňu 2018 - 9. ročník

Dni obce Strelníky - Návraty k prameňu 2018 - 9. ročník
Termín: 04.08.2018
Téma: DNI OBCE a MESTA | KULTÚRA
Miesto konania: Strelníky (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.strelniky.sk

Popis

Dni obce Strelníky - Návraty k prameňu 2018 - 9. ročník

Obec Strelníky
sa rozprestiera na predhorí a severných svahoch Poľany, preto zväčša odlesnený vrchovinový chotár tvoria sopečné horniny a vyskytujú sa tu aj menšie ložiská železných rúd a hnedého uhlia. Jej územie je odvodňované ľavostrannými prítokmi rieky Hron, do povodia ktorej územie obce patrí. Na hnedých lesných pôdach sú prevažne lúky a pasienky, lesy (dubové, bukové, smrekové) sú len v juhovýchodnej časti pod Poľanou. Časť katastra obce leží v ochrannom pásme CHKO Poľana. Z poľnohospodárskeho hľadiska obec leží v zemiakársko-ovsenej a predhorie Poľany v horskej výrobnej oblasti zameranej najmä na pasenie dobytka, oviec a chov hydiny. Pestujú sa tu najmä krmoviny, zelenina a zemiaky.

Strelníky teda vznikli ako poddanská obec mesta Ľubietová. Ich zemepánom bolo mesto Ľubietová, jemu patrila všetka pôda, na ktorej Šajbania žili a tam aj odvádzali poddanské dávky. Keďže Ľubietová bola banským mestom, aj Šajba bola podriadená záujmom banského podnikania. Vplyv nemeckého meštianstva, ktoré sa tu usadilo sa zachoval až dodnes v miestnych názvoch, napr. názov obce zrejme pochádza z nemeckého Die Scheibe (terč, kotúč..,). Tu môžeme vidieť spojitosť s minulosťou - keďže v obci boli usadení strelci, ktorých Ľubietová najímala na zabezpečenie svojej obrany. V čase mieru pracovali ako roľníci, v prípade nebezpečenstva nastúpili do zbrane.

* Zemepisnou zaujímavosťou je, že neďaleko obce sa nachádza geografický stred Slovenska – Ľubietovský Hrb (1 255 m n. m.). Hrb leží na bode so súradnicami 48° 40’ s.z.š. a 19° 32’ v. z. d. Vrchol Hrbu tvorí impozantné, miestami až 40 metrov vysoké skalné bralo, spadajúce kolmou stenou na sever a západ.

* Zaujímavosťou je i to, že strelníčania v roku 2008 zriadili v budove starej školy izbu ľudových tradícií. Je to miesto, kde nadšenci z obce zhromažďujú predmety dennej potreby predkov. Nájdete tu rozličné predmety, ktoré sa v minulosti používali v domácnosti – nádoby, pracovné nástroje, kusy oblečenia, obuv, ručne tkané koberce, skrine, kolovrátok a dokonca funkčné krosná. Väčšina artefaktov je skutočne stará a hodnotná. Tieto artefakty sú často darom od obyvateľov, ktorý už pre ne nenašli vhodné využitie a doma im len zbytočne zavadzali. Vznikla tak pozoruhodná zbierka, ktorá zachytáva život našich predkov v minulosti. Tento priestor môže navštíviť každý, kto sa zaujíma o históriu predkov.

* Zaujímavosťou je výskyt drevného opálu - v okolí obce sa nachádza niekoľko lokalít s bohatým výskytom dreveného opálu. Opály z okolia Strelník a Povrazníka sa nachádzajú v okrajových častiach Poľany a ich výskyt súvisí so sopečnou činnosťou. Uvoľnené chemické látky, ktoré vznikali počas vulkanickej činnosti (predovšetkým oxid kremičitý) prenikali do dreva a zakonzervovali ho. V niektorých prípadoch sú tu opalizované celé kmene stromov (až 5 metrov dlhé), prípadne menšie vetvy a korene. Táto lokalita je práve preto podľa geológov výnimočná.

* Zaujímavým míľnikom obce bolo obdobie krátko po nežnej revolúcii. Obyvatelia sa v roku 1989 mali rozhodnúť, či sa vrátia k názvu Šajba. Z čisto praktických dôvodov vyhrali prekvapivo Strelníky. Museli by sa meniť všetky doklady obce , obecné pečiatky a ďalšie dokumenty, občania by si museli meniť Občianske preukazy a množstvo dokladov, čo sa ukázalo značne náročné.

* Strelníčania si však Šajbu ďalej ponechali vo svojom srdci a tak Strelníky často nazývajú Šajba a obyvateľov "šajbania".

* A na dôvažok, miestna folklórna skupina nesie názov, odvodený od pôvodného pomenovania obce - Šajbani

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies