Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXVII. Hanušovský jarmok 2018

XXVII. Hanušovský jarmok 2018
Termín: 31.08.2018 - 01.09.2018
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Hanušovce nad Topľou (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hanusovce.sk
www.hanusovce.sk/uradna-tabula/oznamy/?ftshow=303#msg303

Popis

XXVII. Hanušovský jarmok 2018

Viac informácií je hore na olagáte.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny