Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

VodaFest AGM 2018 Melbourne

VodaFest AGM 2018 Melbourne
Termín: 11.08.2018
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Melbourne, Victoria, Austrália, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: vodafest.org

Popis

VodaFest AGM 2018

Dear friends of VodaFest,

We would like to warmly invite all our current members and also non-members who would like to help to make this year's traditional fair (jarmark/jarmok) a reality to the Annual General Meeting (AGM), which will be held on Saturday 11th August 2018, from 2pm at Sumava Peksa Park, 46 Locks Way, Belgrave South.

We would welcome your attendance and nomination for our Committee. Nomination forms and proxies, in the case of inability to attend, are available upon request.

The meeting will be conducted in English. Election of the new Committee will be done by a ballot. Members can vote in person, by appointing a proxy or by postal voting. Proxy forms are available upon request; Ballot Papers for postal voting must be requested in writing.


On behalf of VodaFest Czech and Slovak Association, I would like to thank you for your membership in our association for FY2017/18.

Once again, thank you very much for your contribution to the success of VodaFest Czech and Slovak events, via your membership of our Association and attendance at our events.

We look forward to seeing you at our next event and our AGM.

Warm regards,

Veronika Warren
Secretary - VodaFest Czech and Slovak Association Inc.
secretary@vodafest.org

VodaFest AGM 2018
********************************************************************************
Vážení priatelia spoločnosti VodaFest,

Radi by sme srdečne pozvali všetkých našich súčasných členov aj nečlenov, ktorí by chceli pomôcť, aby sa tohtoročný tradičný veľtrh (jarmark / jarmok) stal skutočnosťou na výročnom valnom zhromaždení (AGM), ktoré sa bude konať v sobotu 11. augusta 2018, od 14:00 na Sumave Peksa Park, 46 Locks Way, Belgrave South.

Vítame Vašu účasť a nomináciu pre náš výbor. Nominačné formuláre a zástupcovia, v prípade neschopnosti zúčastniť sa sú k dispozícii na požiadanie.
 
Stretnutie sa bude konať v angličtine. Voľba nového výboru sa uskutoční hlasovaním. Členovia môžu voliť osobne, vymenovaním splnomocnenca alebo poštovým hlasovaním. Proxy formuláre sú k dispozícii na požiadanie; Hlasovacie listiny na hlasovanie poštou musia byť vyžiadané písomne.


V mene Združenia českých a slovenských VodaFest by som vám chcel poďakovať za vaše členstvo v našom združení za FY2017 / 18.

Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za váš prínos k úspechu VodaFest v českých a slovenských udalostiach, prostredníctvom vášho členstva v našej asociácii a účasti na našich podujatiach.

Tešíme sa na to, že vás budeme vidieť na našej ďalšej udalosti a našej AGM.

S pozdravom,
 
Veronika Warrenová
Tajomník - VodaFest Česká a slovenská asociácia
secretary@vodafest.org

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny