Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slávnosti Sv. Huberta pri burčiaku a súťaž vo varení gulášu 2018 Svätý Jur

Slávnosti Sv. Huberta pri burčiaku a súťaž vo varení gulášu 2018 Svätý Jur
Termín: 01.09.2018
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Svätý Jur (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.svatyjur.sk

Popis

Hubertové slávnosti pri burčiaku a guláši 2018 Svätý Jur

V sobotu 1.9.2018 sa uskutočnia "Hubertové slávnosti pri guláši"

Opätovne je možnosť prihlásiť sa do súťaže.
Podmienky
účasti vo verejnej súťaže vo „varení gulášu“

Súťaž je organizovaná ako súčasť programu kultúrno- spoločenskej akcie „Hubertove slávnosti pri burčiaku“ na námestí Svätého Jura dňa 1.9.2018 /sobota/
Počas celého podujatia je zakázaná akákoľvek politická agitácia resp. prezentácia!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stanovené podmienky:
l./ podanie záväznej prihlášky súťažného družstva v termíne do 24.8.2018
2./ minimálny počet členov prihláseného družstva 2 osoby
3./ guláš sa varí priamo na námestí v čase od 11,30 hod. do 15,00 hod.
4./ minimálne množstvo navareného gulášu 10 litrov cca 30 – 40 porcii
5./ súťažné družstvo si zabezpečuje všetku prípravu a potreby k vareniu vo vlastnej réžii
Novinkou je, že pri príprave gulášu je potrebné použiť ľubovoľný druh vína /víťazné družstva
musia pri odovzdávaní ocenenia prezentovať druh, použité množstvo a výrobcu vína/
6./ predaj gulášu začne jednotne o 15,15 hod. cenu predávanej porcie si určuje každé družstvo
7./ príjem z predaja je príjmom súťažiaceho družstva na krytie ich výdavkov spojených so súťažou
8./ výdaj-predaj gulášu v umelohmotných miskách, lyžicou a hygienickým servítkom
9./ súťažne družstvo si určí svoj názov družstva resp. vedúceho kuchára /už priamo v prihláške/
10./ V čase od 15,00 hod. do 15,05 hod. poskytnúť 1 porciu odbornej degustačnej komisie
11./ po ukončení predaja gulášu zabezpečiť likvidáciu odpadkov vo svojom priestore pôsobenia
12./ v prípade úspešného vyhodnotenia gulášu prevziať ocenenie podľa programu v čase od
15,30 – 15,45 hod. od hlavného organizátora súťaže v priestoroch hlavnej tribúny
13./ Odporučenie !! Súťažné družstvá môžu mať pripravenú a pred smaženú cibuľu čím sa
zabezpečí bezproblémové dovarenie súťažného gulášu v určenom
časovom limite tj. do 15,00 hod. a jeho príprava pre hodnotiteľskú komisiu!!!!

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies