Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Po stopách majstra Jakuba z Košíc 2018 Viedeň - náučná prechádzka

Po stopách majstra Jakuba z Košíc 2018 Viedeň - náučná prechádzka
Termín: 08.09.2018
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Viedeň, (Zahraničie - Rakúsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovaci.at

Popis

Po stopách majstra Jakuba z Košíc 2018 Viedeň - náučná prechádzka

Prechádzka od miesta bývalého Kostola Karmelitánov po Kostol sv. Michala - miesto posledného odpočinku tohto stredovekého košického rezbára. Zároveň sa dozvieme, ako sa žilo vo Viedni v stredoveku.
Sprevádza certifikovaná sprievodkyňa Jana Gregor-Rogler

▪ Sobota/ Samstag dňa 8. 9. 2018 o 14,00 hod.
▪ Miesto stretnutia: Námestie Am Hof - stĺp so sochou Panny Márie
▪ Vstupné: dobrovoľný príspevok pre RSKS

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny