Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Svätomichalské hodové slávnosti 2018 Valaská Belá

Svätomichalské hodové slávnosti 2018 Valaská Belá
Termín: 29.09.2018 - 30.09.2018
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Valaská Belá (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.rkcpd.sk

Popis

Svätomichalské hodové slávnosti 2018 Valaská Belá

V dňoch 29. - 30. 9. 2018 , obec Valaská Belá
Organizátor: Obec Valaská Belá

Zabíjačkové špeciality, zábava, krojovaný sprievod, slávnostná sv. omša

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny