Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Spomienkové podujatie na Dušana Samuela Jurkoviča 2018 Skalica - pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia

Spomienkové podujatie na Dušana Samuela Jurkoviča 2018 Skalica - pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia
Termín: 20.09.2018
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Skalica (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: zahori.sk
sk.wikipedia.org/wiki/Dušan_Jurkovič

Popis

Putovanie skalickou históriou: Spomienkové podujatie na Dušana Samuela Jurkoviča 2018 Skalica

Mesto Skalica spolu so Záhorským múzeom v Skalici pozývajú na ďalší diel cyklu Putovanie skalickou históriou, ktorý je tento raz venovaný spomienke na architekta Dušana Samuela Jurkoviča pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia.

Po úvodných príhovoroch Ing. Ľudovíta Baráta, primátora Mesta Skalica a Ing. Kataríny Salayovej-Jurkovičovej, vnučky architekta bude premietnutý film PhDr. Eduarda Moceka Básnik dreva Dušan Jurkovič. Nasledovať budú príspevky s obrazovou prezentáciou s témou Brezová pod Bradlom, miesto mladosti a posledného odpočinku architekta a Mohyla M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom od PhDr. Matúša Valihoru; Jurkovičove Luhačovice a Slovenská búda v Luhačoviciach od PhDr. Blanky Petrákovej; Dušan Jurkovič a Skalica od PhDr. Viery Drahošovej.

V kultúrnom programe vystúpi Kopaničiarska muzika Martina Janšta z Košarísk. Moderátorkou podujatia bude Jana Koutná.

Miesto: Dom kultúry v Skalici, Námestie slobody 11, 909 01 Skalica
Dátum konania: štvrtok 20. septembra 2018 o 17.00 hod.


Dušan Samuel Jurkovič
(* 23. august 1868, Turá Lúka – † 21. december 1947, Bratislava, pochovaný v Brezovej pod Bradlom) bol slovenský architekt, dizajnér a etnograf. Na jeho počesť sa od roku 1964 udeľuje Cena Dušana Jurkoviča.

Narodil sa v národoveckej rodine. Otec bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a starý otec z matkinej strany Samuel Jurkovič bol zakladateľom Gazdovského spolku v Sobotišti.

V rokoch 1874 – 1878 navštevoval evanjelickú cirkevnú školu v Brezovej, v rokoch 1878 – 1884 maďarskú meštiansku školu v Šamoríne a nižšie gymnázium v Šoproni. V rokoch 1884 – 1889 pokračoval na štátnej škole remesiel vo Viedni, staviteľský odbor pod vedením profesora Rudolfa Feldschareka.

Počas rokov 1892 – 95 pokračoval v začatom štúdiu zameranom na staviteľstvo v dreve a veľa cestoval najmä po Moravskom Valašsku a západnom Slovensku. Vo Frenštále, kde navrhol súbor turistických stavieb na Pustevniach. Nasledujú jeho práce na vidieckej vile pre továrnika Roberta Bartelmusa pri Novom Městě nad Metují. Tam sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Boženou Bartelmusovou (1883 – 1965). Ešte predtým však navrhol a postavil komplex kúpeľných stavieb v Luhačoviciach.

V máji roku 1919 ho poverili prípravou smútočného obradu a pohrebu generála dr. Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Krátko na to začal pracovať na projekte mohyly na Bradle, ktorá dodnes ostáva v očiach verejnosti zrejme jeho najvýznamnejšou stavbou. V roku 1920 sa stal čestným členom Masarykovej Akadémie práce a začal sa zaoberať problematikou štandardizovanej výstavby rodinných domov na Slovensku.

Bol spoluzakladateľom múzea v Bratislave. V roku 1929 sa stal predsedom novozaloženej Školy umeleckých remesiel v Bratislave a neskôr sa zaoberal typizovanou výstavbou školských budov pre slovenský vidiek. V rokoch 1930 až 1935 získal veľký počet ocenení z rôznych výstav umenia po celej Európe.

Lanová dráha Tatranská Lomnica – Lomnický štít
V tridsiatych rokoch sa Dušan Jurkovič stretol so špecifickou výzvou – dať primeraný architektonický výraz technickému dielu umiestnenému v mimoriadne náročných podmienkach, keď sa v rokoch 1936 – 1937 riešili projekty staníc lanovej dráhy na Lomnický štít.

V roku 1946 sa zúčastnil na konferencii v Londýne o znovuvybudovaní zničených miest a možnostiach využitia montovaných obytných domov.

Zomiera 21. decembra 1947 v Bratislave. O necelý rok neskôr boli jeho pozostatky prevezené na cintorín v Brezovej pod Bradlom.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies