Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Keď sa zima opýta Martin 2018

Keď sa zima opýta Martin 2018
Termín: 14.10.2018
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Martin - Jahodnícke háje (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.skanzenmartin.sk

Popis

Keď sa zima opýta Martin 2018

14.10.2018 10:00 - 14.10.2018 16:00

Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ochutnávky zemiakových jedál.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny