Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

28. Vianočný trh Spišská Nová Ves 2018

28. Vianočný trh Spišská Nová Ves 2018
Termín: 07.12.2018
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Spišská Nová Ves (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.spisskanovaves.eu

Popis

28. Vianočný trh Spišská Nová Ves 2018

Termín konania: 7. - 9. december 2018
(piatok - nedeľa)

Usporiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Kontaktná adresa: Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 70 Spišská Nová Ves

Trhové miesta: Spišská Nová Ves
Letná ulica (pešia zóna)
(ďalej len trhové miesto)

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny