Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočný remeselnícky jarmok Šahy 2018

Vianočný remeselnícky jarmok Šahy 2018
Termín: 06.12.2018 - 07.12.2018
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Šahy (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.sahy.sk

Popis

Vianočný remeselnícky jarmok 2018 Šahy

Mesto Šahy organizuje Vianočný remeselnícky jarmok 2018 na Hlavnom námestí v Šahách v termíne 06. – 07. decembra 2018.

Každý záujemca o účasť na Vianočnom remeselníckom jarmoku 2018 musí mať potrebné doklady v zmysle Zákona NR SR č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja na trhoviskách, čestné vyhlásenie ... a zaslať písomne záväznú prihlášku do 15. 11. 2018

poštou na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy
e-mailom na adresu: szilvia.farkasova@sahy.sk
Bližšie informácie: 036/6367 622 - Szilvia Farkasová

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny