Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy Nová Dubnica 2018

Vianočné trhy Nová Dubnica 2018
Termín: 14.12.2018
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nová Dubnica (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.novadubnica.eu

Popis

Vianočné trhy Nová Dubnica 2018

Pozývame Vás na Vianočné trhy v Novej Dubnici, ktoré sa uskutočnia v piatok 14.decembra 2018 od 10.00 do 17.00 h na Mierovom námestí. Zúčastní sa ich mnoho zručných remeselníkov, výrobcov, novodubnické školy, umelecké školy a záujmové organizácie. Materská škola pripraví krátky kultúrny program.

Bolo by pekné a vítané, ak máte možnosť a chuť, dotvoriť atmosféru trhov aj predvádzaním výroby, prípadne ochutnávkou Vašich produktov. Priestory námestia Vám ponúkame bezplatne.

Vyplnenú prihlášku zašlite poštou alebo mailom do 31. októbra 2018 na MsÚ Nová Dubnica, oddelenie
kultúry, Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica, mail: hrehusova@novadubnica.sk .

Bližšie informácie: 042/4433484, kl. 112, alebo mob.: 0917 59 59 31.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny