Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

53. Stretnutie v pivnickom poli 2018 Pivnica

53. Stretnutie v pivnickom poli 2018 Pivnica
Termín: 23.11.2018 - 25.11.2018
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Pivnica, Vojvodina, Srbsko. (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs

Popis

53. Stretnutie v pivnickom poli 2018 Pivnica

V dňoch 23. novembra 2018 - 25. novembra 2018

53. medzinárodný festival spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli bude prebiehať od 23. do 25. novembra 2018 v Pivnici.

NRSNM a SKUS PIVNICA ako spoluzakladatelia festivalu vyzývajú zúčastniť sa na 53. medzinárodnom festivale spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorý bude prebiehať od 23. do 25. novembra 2018 v Pivnici.

Prihlášky s presne uvedenými údajmi pre dvoch spevákov (z jednej dediny, resp. štátu) treba zaslať do 29. októbra 2018. Pre jedného speváka treba prihlásiť 4 (štyri) piesne a na dole uvedené adresy zaslať notový záznam alebo audio nahrávku a texty piesní. Pripomíname, že pri výbere piesní treba prihliadať na ich pôvodnosť, ktorá reprezentuje prostredie, resp. región v rozličných tempách (pomalé – mierne/rýchle). Podľa možnosti netreba prihlasovať piesne predvedené na uplynulých ročníkoch festivalu.

Právo účasti na Stretnutí v pivnickom poli majú speváci, ktorí majú 16 rokov a jeden spevák má právo zúčastniť sa na festivale najviac trikrát. Všetci speváci na koncertoch záväzne musia vystupovať v ľudovom kroji zo svojho prostredia.

SKUS Pivnica – hostiteľ Stretnutia v pivnickom poli – pre všetkých účastníkov zabezpečuje ubytovanie a stravu počas celého pobytu v Pivnici. Účastníkom festivalu cestovné trovy hradí vysielajúca strana.

Prihlášky možno zaslať a potrebné informácie získať na adrese:

SKUS PIVNICA
(pre Stretnutie 2018)
21 469 Pivnica, Vojvodinská 82, Srbsko
Mob.: +381 64 122 74 18 (Valentín Michal Grňa)
e-mail: skudpivnice@hallsys.net a gvalentin@mts.rs


P R O G R A M
Štvrtok 22. novembra

12.00 – 15.00 - Príchod hostí a účastníkov Stretnutia 2018 (miestnosti SKUS Pivnica)

16.00 - Generálna skúška so spevákmi (v kinosále)Piatok 23. novembra

15.00 - Otvorenie výstavy ručných prác – ASSŽ (v predsieni kinosály)

15.00 – 17.00 - Skúška so spevákmi (v kinosále)

19.00 - Slávnostné otvorenie festivalu a prvý súťažný koncert (v kinosále)

21.00 - Tanečná zábava (v miestnostiach SKUS Pivnica)Sobota 24. novembra

15.00 – 17.00 - Skúška so spevákmi (v kinosále)

19.00 - Druhý súťažný koncert (v kinosále)

21.00 - Tanečná zábava (v miestnostiach SKUS Pivnica)Nedeľa 25. novembra

16.00 - Recepcia pre účastníkov festivalu (v miestnostiach SKUS Pivnica)

19.00 - Tretí koncert a vyhlásenie odmenených spevákov (v kinosále)

21.00 - Zatvorenie festivalu v miestnostiach SKUS Pivnica

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies