Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Sviatok sv. Mikuláša 2018 Londýn

Sviatok sv. Mikuláša 2018 Londýn
Termín: 02.12.2018
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Londýn, Veľká Británia, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.scmlondon.org

Popis

Sviatok sv. Mikuláša 2018 Londýn

Milí rodičia maloletých detí,

ako viete, čoskoro sa začne obdobie adventu, ktoré nás pripravuje na príchod Vianoc. V tomto období nás vždy prichádza navštíviť sv. Mikuláš, aby nám pripomenul, že máme byť všímaví a pozorní k potrebám druhých tak, ako bol on pozorný a všímavý k ľuďom.

Keďže aj on obdarovával druhých, chceli by sme s touto tradíciou pokračovať aj v našej misii pod názvom: ‚Dar dať a dar prijať‘.

A preto by sme chceli poprosiť najmä deti, ale aj všetkých, ktorí sú vo svojom srdci stále dieťaťom, aby na poludňajšiu svätú omšu, v nedeľu 2. decembra 2018 o (13.00), priniesli malý zabalený darček pre chudobného kamaráta, ktorý v nasledujúcom týždni odovzdáme tým menej šťastným deťom.

Samozrejme, že k nám do misie príde aj sv. Mikuláš s balíčkami pre štedré deti, ktoré sa zapojili do tohto projektu.

V prípade, že máte záujem zapojiť sa /prihlásiť svoje dieťa (deti), nahláste meno a vek dieťaťa najneskôr do 25. novembra 2018 cez formulár na webstránke SCM.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny