Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

6th Slovak Camp / 6. slovenský tábor 2018 Melbourne

6th Slovak Camp / 6. slovenský tábor 2018 Melbourne
Termín: 23.11.2018 - 25.11.2018
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Canberra, Austrália, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: asav.org.au/story/slovak-school-slovak-little-school
www.facebook.com/VelvyslanectvoSRvCanberre/?tn-str=k*F
slovaklittleschool.wixsite.com/slovensky-tabor-sdb/contact?fbclid=IwAR1Y4HqO0PJaBQNoB5cQexU9H-Fxx7tkWa9Q7RrjPTvYe62YNBOdafIOzxM

Popis

6th Slovak Camp / 6. slovenský tábor 2018 Melbourne

Velvyslanectvo SR v Canberre / Embassy of the Slovak Republic in Canberra


The camp is organised for children, parents and grand parents of Slovak Little School Melbourne and our community. The aim of the program is to practice and improve knowledge of the Slovak language through games and other activities organised under the supervision of qualified Slovak teachers as well as strengthening mutual friendships in our community.
********************************************************************************
Tábor je usporiadaný pre deti, rodičov a starých rodičov Slovenskej maličkej školy Melbourne a našu komunitu. Cieľom programu je praktizovať a zlepšovať znalosti slovenského jazyka prostredníctvom hier a iných aktivít organizovaných pod dohľadom kvalifikovaných slovenských učiteľov, ako aj posilňovať vzájomné priateľstvo v našej komunite.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny