Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné mestečko 2018 Vráble

Vianočné mestečko 2018 Vráble
Termín: 02.12.2018 - 23.12.2018
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Vráble (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.vrable.sk

Popis

Vianočné mestečko 2018 Vráble

Viac informácií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny