Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

KOLIESKO 2019 Kokava nad Rimavicou - festival ľudovej kultúry mladých folkloristov

KOLIESKO 2019 Kokava nad Rimavicou - festival ľudovej kultúry mladých folkloristov
Termín: 01.08.2019 - 04.08.2019
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Kokava nad Rimavicou (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kokava.sk

Popis

Festival KOLIESKO je zameraný na výučbu študentov katedier folkloristiky a etnológie a budúcich odborníkov v oblasti tradičnej kultúry.

Tento festival je pracovno-spoločenským stretnutím mladých tvorcov a interpretov, ktorí sa prakticky a teoreticky zaujímajú o výskum, štúdium, spracovanie a interpretovanie ľudového tanca, hudby a spevu, prípadne majú záujem o ľudovú tradičnú kultúru vo všeobecnosti.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny