Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

"Keď z Očovej pôjdem" Zvolen 2019 - uvítanie do života profilového CD Dušana Holíka

Termín: 16.01.2019
Téma: KULTÚRA | CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA
Miesto konania: Zvolen, (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.youtube.com/watch?v=KCpYPZTsf2Q
drive.google.com/file/d/18UVOV1Pr3pFgccHLbKItKRr6s4ycWkQy/view

Popis

"Keď z Očovej pôjdem" Zvolen 2019 - uvítanie do života profilového CD Dušana Holíka

Viac informácií je hore na plagáte.
Program:
https://drive.google.com/file/d/18UVOV1Pr3pFgccHLbKItKRr6s4ycWkQy/view
alebo si kliknite kore na Web:

Dušan Holík
18. 12. 1959 – 24. 10. 2017

Folklorista a profesionálny umelec spojený s fujarou a píšťalkou.
Virtuózny hráč na fujare a píšťalke. Výrobca fujár a píšťal koncertnej kvality.
Popularizátor fujarovej a píšťalkovej hry. Učiteľ hry na niekoľkých hudobných nástrojoch.
Autor Fujarového spevníka, Píšťalkového spevníka, DVD Škola hry na fujare.
Organizátor medzinárodných fujarových festivalov, fujarových škôl a tvorivých dielní.
Muž s charizmou, láskavým prístupom, pedagogickým taktom, skúsenosťou, vďakou a úctou ku tradícii podpolianskych predkov.
Mimoriadne zanietený, tvorivý a aktívny človek, jeden z tých, vďaka ktorým sa fujara dostala ďaleko za hranice Slovenska.

Jeho nečakaný odchod zasiahol muzikantov spriaznených s fujarou, píšťalkou či koncovkou nielen u nás doma, ale aj
v zahraničí, kde mal mnohých obdivovateľov a priateľov. Svojou majstrovskou hrou a svojím mäkkým, lahodným
a podmanivým hlasom mnohých nadchol a inšpiroval.
„Odovzdal Slovensku toľko krásy ako málokto.“
(Prof. PhDr. Oskár Elschek Dr.Sc.- hudobný vedec, etnomuzikológ, univerzitný profesor)

Dušan Holík pochádzal spod Poľany, z oblasti, ktorá je kolískou fujary. Narodil sa v Očovej.
Hrať na fujare ho naučili otec a starý otec. Bol priamym pokračovateľom rodinnej tradície nielen ako interpret, ale aj ako výrobca fujár a píšťal. Prvý krát verejne účinkoval ako 10-ročný na Folklórnych slávnostiach v Detve s ľudovou hudbou Ďatelinka. Rodičia Ondrej a Mária ho podporili v jeho talente, ktorý bol od detstva zjavný a Dušan mohol študovať na konzervatóriu v Žiline hru na lesnom rohu. Ovládal aj hru na klavíri, akordeóne a ďalších hudobných nástrojoch.
Od svojich chlapčenských rokov účinkoval vo viacerých folklórnych súboroch.
Nahral tri vlastné CD a spoluúčinkoval na mnohých hudobných projektoch.
Jeho cieľom bolo povzniesť fujaru na hudobný nástroj rovnocenný s ostatnými klasickými hudobnými nástrojmi, šíriť dobré meno fujary doma a vo svete.
Túžil po obrode sólového uplatnenia pastierskej píšťalky v ľudových hudbách. Často ju nazýval staršou sestrou fujary. Podľa jeho hypotézy fujara vznikla vývojom zo 6-dierkovej pastierskej píšťalky podpolianskeho typu hraním len na jej troch spodných dierkach, tzv. trojčením.
Dušan majstrovsky ovládal aj náročnú a bohatú cifrovaciu variačnú techniku virilo, ktorú zvládne len málo píšťalkárov. Hrá sa v dvoch spodných oktávach a variácie stále preskakujú z jednej oktávy do druhej.
Nahrávky Dušana Holíka s ľudovou hudbou vznikli v roku 2000.
Popri zostavách z predošlých nahrávok sú na výberovom CD Keď z Očovej pôjdem aj noví účinkujúci.
Rozprávku o fujare a báseň Hovorí sa... Dušana Holíka recituje Michal Gaj, v pozadí recitácie rozprávky hrá Dušanov žiak, v súčasnosti konzervatorista Jakub Očenáš.
Titulnú pieseň Keď z Očovej pôjdem spieva Dušanova mama, Mária Holíková. Text jej 3. - 5. slohy napísal Dušan na jar 2016.

Na pôvodných nahrávkach uvedených na CD spoluúčinkovali s Dušanom: Július Deme – cimbal, Jaroslav Jackuliak – heligónka (3, 16), Milan Hronček – kontry, Jaroslav Kováč – basa, Ján Šimiak – píšťalka (2, 15).
Noví účinkujúci na CD: Mária Holíková – spev (20), Michal Gaj – recitácia (6, 13), Jakub Očenáš – fujara, píšťalka (6).
CD vydala Ing. Lýdia Milanová – FUJARA MUSIC, 2018.

Nech Dušanova hudba a spev znejú k nám z nebies...

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies