Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

V aradáckom šírom poli 2013 - 6. ročník

V aradáckom šírom poli 2013 - 6. ročník
Termín: 19.07.2013 - 20.07.2013
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Aradáč (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs

Popis

V aradáckom šírom poli 2013
19. júla 2013 - 20. júla 2013

VI. ročník Festivalu zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli sa uskutoční v sobotu 20. júla 2013 v Aradáči. Ešte deň predtým organizátori pozývajú na celovečerný koncert FS Mladosť z Aradáča a FS Mladosť z Banskej Bystrice (Slovenská republika) - Dve Mladosti bez starostí.

Aradáč (srb. Арадац – Aradac, maď. Aradi, nem. Aradatz ) je dedina v Srbsku, vo Vojvodinskom autonómnom kraji. Administratívne patrí do obce Zreňanín (srb. Зрењанин – Zrenjanin).

Aradáč je najstaršia slovenská osada v Banáte, do ktorej Slováci prišli pred bezmála 230 rokmi.

Centrom vzdelávania pre Aradáčanov je Základná škola Bratstvo, na ktorej sa od roku 1974 vyučuje po srbský a po slovensky.

Za špecifický symbol Aradáča a jeho kultúrneho života sa pokladajú Aradáčske meškárky. V posledných rokoch sa tento ženský ľudový orchester dostal do povedomia nielen vojvodinských Slovákov, ale aj širšej verejnosti v Srbsku a v zahraničí. Orchester Aradáčske meškárky tvorí päť akordeonistiek, ktoré v ľudových krojoch hrajú na malých gombíčkových diatonických harmonikách, spievajú a vystupujú tak, ako to kedysi robievala väčšina Aradáčaniek.

V repertoári majú prevažne slovenské ľudovky, ale neraz si zaspievajú aj rusínske, maďarské alebo srbské piesne. Bez nich nie je takmer žiadne podujatie, ktoré prezentuje autentickú kultúru tunajších Slovákov.

V ostatných rokoch vystupujú i v divadelných predstaveniach a ich hudbou sa každoročne otvára festival "V aradáčskom šírom poli".


Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny