Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

FS Krtíšan - "(na)ZDAR BOH!" 2019 Bratislava - premiérové tanečno-divadelné predstavenie pri príležitosti 45. výročia založenia súboru

FS Krtíšan -
Termín: 24.02.2019
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Bratislava - Petržalka (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kzp.sk

Popis

FS Krtíšan - "(na)ZDAR BOH!" 2019 Bratislava - premiérové tanečno-divadelné predstavenie pri príležitosti 45. výročia založenia súboru

Dňa 24. 02. 2019 od 18:00-19:30 hod.
Vstupné:10,- EUR
Petržalka, Dom kultúry Zrkadlový háj

je názov premiérového tanečno-divadelného predstavenia Folklórneho súboru Krtíšan pripraveného pri príležitosti 45. výročia založenia súboru. „(na) Zdar Boh!“ je poctou baníctvu v regióne Veľký Krtíš a baníckemu stavu ako takému. Baníctvo má v našom regióne bohatú históriu a jeho najväčší rozmach je spojený so vznikom uhoľného banského závodu Dolina. V dôsledku toho sa do regiónu Veľký Krtíš za prácou prisťahovali obyvatelia z rôznych regiónov Slovenska.

V predstavení sú prezentované folklórne znaky z regiónov: Horehronia, Zemplínu, Podpoľania a lokálnych dedín okresu (Hrušov, Plachtince), ktoré ovplyvňovali folklórne povedomie v regióne. Príbehy týchto ľudí sú o radostiach, starostiach, láske i nenávisti, ale aj odpustení.

V predstavení je zachytený zlomok zo života obyvateľov, ktorí budovali naše mesto a všetkých spájalo jedno – baňa Dolina...

Réžia: Mgr. art. Cyril Páriš
Choreografia: Filip Takáč

Návrh, scenár: Mgr. art. Cyril Páriš, Filip Takáč
Scéna, Kostýmy: Mgr. art. Silvia Svákusová
Hudba: Alžbeta Bystrianska, Martin Ďurov, Tomáš Gašpierik

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny