Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň štátnosti SR 2019 Zürich a 160. výročia narodenia Prof. Aurela Stodolu

Deň štátnosti SR 2019 Zürich a 160. výročia narodenia Prof. Aurela Stodolu
Termín: 27.01.2019
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Zürich, kantón Zürich, Švajčiarsko, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovenskezvesti.ch
sk.wikipedia.org/wiki/Aurel_Stodola

Popis

Deň štátnosti SR 2019 Zürich a 160. výročia narodenia Prof. Aurela Stodolu

Pozvánka na apéro ku DŇU ŠTÁTNOSTI SR 2019 s pripomienkou 160. výročia narodenia Prof. Aurela Stodolu, s kultúrnym programom

Dňa: 27. januára 2019 (nedeľa), po nedeľnej svätej omši v Zürichu

Miesto: Sála farského domu Liebfrauen Kirche, Zürich

Prof. Ing. a bc. Aurel Bohuslav Stodola, Dr. h. c. (* 11. máj 1859, Liptovský Mikuláš – † 25. december 1942, Zürich, Švajčiarsko) bol slovenský fyzik, technik, zakladateľ teórie parných a plynových turbín.
Narodil sa 11. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši, časti Vrbica-Hušták č. 26 do evanjelickej rodiny remeselníka Ondreja Stodolu a Anny, rod. Kováčovej.
Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriaval na oblasť teórie automat. regulácie strojov, položil vedecké základy projekcie a stavby parných a spaľovacích turbín.

Viete, že

• Aurel Stodola bol profesorom Alberta Einsteina.

• V spolupráci s chirurgom Ferdinandom Sauerbruchom skonštruoval 1915 pohyblivú umelú ruku, tzv. Stodolovu umelú ruku. Na rovnakom princípe boli založené aj protézy chodidiel a nôh.

• Najväčšie úspechy dosiahol v odbore parných turbín a jeho výpočty a konštrukcie dali základ tomuto odvetviu strojárstva. Položil vedecké základy projekcie a stavby parných a spaľovacích turbín. Pre paru vypočítal a aplikoval tzv. Mollierov entropický diagram.

• Bol konštruktérom tepelného čerpadla. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody jazera (ide o uzavretý okruh).

• Na počesť A. Stodolu je pomenovaná planétka 3981 Stodola.

• Pri príležitosti jeho výročia vyhlásila Slovenská technická univerzita v Bratislave rok 2009 Rokom Aurela Stodolu.

• Národná banka Slovenska vydala v tejto súvislosti historicky prvú zberateľskú euromincu SR s podobizňou tohoto slovenského vedca svetového mena. Nominálna hodnota striebornej mince je 10,- eur. Minca má štatút zákonného platidla, ale iba na Slovensku.

• Zomrel 25. decembra 1942 vo veku 83 rokov v Zürichu. Od roku 1989 je pochovaný na vrbickom cintoríne v Liptovskom Mikuláši.


Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies