Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

AU(vý)T(v)OR neznámy

AU(vý)T(v)OR neznámy
Termín: 20.06.2013 - 30.09.2013
Téma: KULTÚRA | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Trebišov (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.muzeumtv.sk
www.muzeumtv.sk/muzeum/pozvanky/309-auvytvor-neznamy.html

Popis

AU(vý)T(v)OR neznámy

Vernisáž výstavy AU(vý)T(v)OR neznámy sa uskutoční vo štvrtok 20.6.2013 o 17 - tej hodine v Dvorane trebišovského kaštieľa.

Výstavu predstaví kurátorka PhDr. Klaudia Buganová,
etnografka Východoslovenského múzea v Košiciach.

Obsah výstavy budú tvoriť charakteristické predmety etnografickej povahy národopisného fondu Východoslovenského múzea v konfrontácii s fotografickým a dokumentačným materiálom z terénneho výskumu, pod ktorým sa myslí ľudová a sakrálna architektúra.

Z Národopisných exponátov budú našim návštevníkom sprístupnené:
- textílie: výšivky, čipky, plachietky, prikrývky, ručníky, ženské zástery, mužská košeľa,
ženský kožuch
- keramika: džbány, misy, taniere, fľaše, čutory
- drevo : praslice, britevníky, piesty, valašky, palice, medovníkové formy, stolička, štít z
postele
- rohovina: pastierske trúby, rohovina
- maľby na skle
Príznačnou je pre túto zaujímavú výstavu reč a svet symbolov v slovenskej ľudovej kultúre. O symboloch sa hovorí, že sú kľúčmi k pochopeniu duchovného sveta. Ich posolstvo je mnoho významové, sú skutočným vyjadrením ľudskej podstaty, vzorcom ľudskej duše. Ponúkajú viditeľný znak skrytej duchovnej reality a obsahujú aj isté iracionálne svedectvo. Obsah symbolov a jeho formy prežili tisícročia, ale neustále sa obnovujú. Keďže dnes prevláda racionálne chápanie sveta, postupne stráca symbol svoj význam. Pôvodný symbol opúšťa magicko-ochrannú sféru, či náboženský význam a stáva sa prvkom praktického významu, domovým znamením, firemnou značkou, či len obyčajnou okrasou alebo ornamentom.
Práve táto výstava poukazuje na pôvod a výskyt symbolov v ľudovej kultúre. Preto v nej nájdeme symboly predkresťanské s pôvodne magicko-ochrannou funkciou a kresťanské, vychádzajúce z obsahu Starého a Nového zákona.
Kurátorkou výstavy je PhDr. Klaudia Buganová, etnografka Východoslovenského múzea v Košiciach.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies