Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Aurel Stodola a Liptovský Mikuláš 2019 - výtvarná súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov a žiakov základných a stredných škôl z Liptova

Aurel Stodola a Liptovský Mikuláš 2019 - výtvarná súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov a žiakov základných a stredných škôl  z Liptova
Termín: 01.02.2019 - 16.04.2019
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Liptovský Mikuláš (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mjk.sk/sk/aurel-stodola-a-liptovsky-mikulas

Popis

Aurel Stodola a Liptovský Mikuláš 2019 - výtvarná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl a pre neprofesionálnych výtvarníkov z Liptova

„...človek má povinnosť a taktiež výhradné právo zlepšovať sa a priblížiť sa k ideálu človeka. Aby sa neplytvalo tam, kde sa môže konať dobro, inak sa stane človek morálne bytosťou hodnou opovrhnutia.“

Aurel Stodola

Múzeum Janka Kráľa dokumentuje významné momenty histórie nášho mesta, ktorým je aj tohtoročné 160. výročie narodenia Aurela Stodolu, vedca, vizionára, otca parných a plynových turbín, vysokoškolského pedagóga, autority nielen vedeckej, ale aj morálnej. Jednou z foriem pripomienky tohto celosvetovo známeho mikulášskeho rodáka je výtvarná súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov a žiakov základných a stredných škôl.

Aurel Stodola sa narodil 11. mája 1859 vo Vrbickom Huštáku, ktorý sa spojil s Liptovským Svätým Mikulášom v roku 1894. Pochádzal z národne uvedomelej slovenskej garbiarskej rodiny, ktorej honosný meštiansky dom sa dodnes nachádza v centre mesta. Základné a stredoškolské štúdiá strávil na Slovensku, ale jeho záujmom a ambíciám vyhovela až „Polytechnika“ v Zürichu (dnes ETH). Neskôr sa stala jeho vytúženým akademickým pracoviskom. Ako pedagóg na jej pôde pôsobil celý život a jeho unikátne strojné laboratórium lákalo odborníkov a poslucháčov z celého sveta. Súčasníci a kolegovia o ňom hovorili ako o rodenom pedagógovi s matematickým talentom a mimoriadnym hudobným a výtvarným nadaním.

Jeho vrcholné dielo, v ktorom zhrnul teóriu stavby parných a plynových turbín, Die Dampfturbinen.. sa stala "bibliou" tohto nového vedného odboru. Jeho činnosť a prínos ocenili mnohé svetové inštitúcie. Spolok nemeckých inžinierov mu udelil známu Grashofovu medailu. Najcennejšia je ale zlatá medaila Jamesa Watta z roku 1940, ktorá je obdobou Nobelovej ceny v technických vedách.

Bol veľkým humanistom, o čom svedčí fakt, že dodnes funguje jeho fond pre podporu sociálne slabších študentov Zürišskej univerzity. Sociálny akcent má tiež jeho model čiastočne funkčnej protézy, tzv. Stodolovej ruky, ktorá bola jeho vlastnou pomstou vojne.

Albert Einstein, žiak Aurela Stodolu o ňom, ako o jedinom Slovákovi, uverejnil oslavnú "ódu", plnú verejného uznania:

„Keď do rúk beriem pero, aby som napísal niekoľko slov o profesorovi Stodolovi, o majstrovi techniky, o jemnom, a pritom pevnom mužovi, cítim, že moje vyjadrovacie schopnosti sú príliš obmedzené, aby som sa k takému človeku zachoval tak, ako si to zasluhuje.“

V spolupráci s chirurgom Ferdinandom Sauerbruchom skonštruoval 1915 pohyblivú umelú ruku, tzv. Stodolovu umelú ruku. Na rovnakom princípe boli založené aj protézy chodidiel a nôh.

Bol konštruktérom tepelného čerpadla. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody jazera (ide o uzavretý okruh).

Pri príležitosti jeho výročia vyhlásila Slovenská technická univerzita v Bratislave rok 2009 Rokom Aurela Stodolu.

Národná banka Slovenska vydala v tejto súvislosti historicky prvú zberateľskú euromincu SR s podobizňou tohoto slovenského vedca svetového mena. Nominálna hodnota striebornej mince je 10,- EUR. Minca má štatút zákonného platidla, ale iba na Slovensku.

Na jeho počesť bola pomenovaná planétka 3981 Stodola.

Napriek celosvetovému uznaniu žil skromne, zomrel 25. decembra 1942 vo veku 83 rokov v Zürichu a celý svoj majetok venoval Vysokej škole v Zürichu - ETH. Od roku 1989 je pochovaný na vrbickom cintoríne v Liptovskom Mikuláši..

Pravidlá súťaže:

1. Súťaž prebieha od 1. februára 2019 do 16. apríla 2019.

2. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl spolu s neprofesionálnymi výtvarníkmi z Liptova vo veku nad 18 rokov v samostatných súťažných kategóriách.

3. Jeden autor sa môže do súťaže zapojiť jednou súťažnou prácou.

V kategóriách žiakov ZŠ a ZUŠ akceptujeme skupinové výtvarné práce.

4. Vyhlasovateľ akceptuje ľubovoľnú plošnú výtvarnú techniku prác, pričom maximálny stanovený formát je A2.

V prípade skupinových prác žiakov ZŠ a ZUŠ formát nie je obmedzený.

5. Označené výtvarné práce je potrebné zaslať alebo doručiť osobne do 16.4. 2019 na adresu Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, Liptovský Mikuláš 03101.

Info: Tel.: (044) 55 22 554, 0915 317 490

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies