Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fašiangy - Svet naopak 2019 Vígľaš - 4. ročník

Fašiangy - Svet naopak 2019 Vígľaš - 4. ročník
Termín: 02.03.2019
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Pstruša - Vígľaš (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: masarykov-dvor.sk

Popis

Fašiangy - Svet naopak 2019 Vígľaš - 4. ročník

Viac informácií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny