Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Dni mesta Spišská Nová Ves a 24. Trh ľudových remesiel 2019

Dni mesta Spišská Nová Ves a 24. Trh ľudových remesiel 2019
Termín: 23.08.2019 - 24.08.2019
Téma: DNI OBCE a MESTA | JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Spišská Nová Ves (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: navstevnik.spisskanovaves.eu

Popis

Dni mesta Spišská Nová Ves a 24. Trh ľudových remesiel 2019

Tradičné podujatia ladené v duchu dôb minulých so sprievodným kultúrnym programom a širokou ponukou remeselných výrobkov.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny