Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

14th Children Festival at Aquarium of Pacific Long Beach / 14. detský festival na akváriu Pacific Long Beach 2019

14th Children Festival at Aquarium of Pacific Long Beach / 14. detský festival na akváriu Pacific Long Beach 2019
Termín: 17.03.2019
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Long Beach, California, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.priateliaslovenskehofolkloru.com
www.aquariumofpacific.org

Popis

14th Children Festival at Aquarium of Pacific Long Beach / 14. detský festival na akváriu Pacific Long Beach 2019

******************************************
Folklórny súbor PODKOVICKA at Aquarium Children Festival. Podkovička will be performing at 10am.
******************************************
Aquarium of the Pacific’s (at Long Beach) 14th annual International Children’s Festival is celebrating the amazing talents of children of many cultures. West African, Mexican, Pacific Islander, Cambodian, Chinese, Korean, Japanese, Persian, Irish, Slovak, and Czech dance are among the children’s performances, along with martial arts demonstrations and an international children’s choir. Kids of all ages can partake in a percussion circle, Japanese origami, Native American crafts, and Pacific Islander traditional children’s games. Celebrate the children in your life as you explore the wonders of the ocean.

Website: www.aquariumofpacific.org

When: Sunday, March 17, 2019 Aquarium is open from 9am to 6pm. Podkovička will be performing at 10am.

Where: Aquarium of Pacific, 100 Aquarium Way, Long Beach, CA 90802
========================================================
17. marec 2019 (nedeľa) 14. detský festival na akváriu Pacific Long Beach

*********************************
Folklórny súbor PODKOVICKA vystúpi na podujatí at Aquarium Children Festival o vystúpi o 10 hodine.
********************************* 

Akvárium v Tichomorí (na Long Beach) 14. ročník Medzinárodného detského festivalu oslavuje úžasné talenty detí mnohých kultúr. Západné africké, mexické, tichomorské ostrovčeky, kambodžské, čínske, kórejské, japonské, perzské, írsky, slovenský a český tanec patria medzi predstavenia detí spolu s demonštráciami bojových umení a medzinárodným detským zborom. Deti všetkých vekových kategórií sa môžu zúčastniť v perkusnom kruhu, japonskom origami, domácich amerických remeslách a tradičných detských hrách Pacific Islander. Oslávte deti vo svojom živote, keď poznáte zázraky oceánu.
 
Webová stránka: www.aquariumofpacific.org
 
Kedy: nedeľa 17. marca 2019 je akvárium otvorené od 9:00 do 18:00. Podkovička vystúpi v 10 hod.
 
Kde: Akvárium v Pacifiku, 100 Aquarium Way, Long Beach, CA 90802

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny