Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Farewell to Mother Winter / Rozlúčka s Matkou Zimnou 2019 Iowa

Farewell to Mother Winter / Rozlúčka s Matkou Zimnou 2019 Iowa
Termín: 07.04.2019
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Cedar Rapids, Iowa, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: ncsml.org

Popis

Farewell to Mother Winter / Rozlúčka s Matkou Zimnou 2019 Iowa

Cost: Free Winter this year has been really rough, so come celebrate the triumph of Spring over Winter by helping us toss Morena into the nearby Cedar River! In Slavic tradition, Morena…

Farewell to Mother Winter
April 7 @ 1:00 PM - 2:00 PM
« Movin’ at the Museum: Spring into Action (Zumba Gold)Velvet Voices of Freedom Speech Competition »
Cost: Free

Winter this year has been really rough, so come celebrate the triumph of Spring over Winter by helping us toss Morena into the nearby Cedar River!

In Slavic tradition, Morena is the goddess associated with death and winter, and she must be vanquished to make way for sunny skies and warmer weather. Join us in Rozek Grand Hall before we trek over to the Cedar River.

**********************************************

Zima tento rok bola skutočne silná, a tak príďte oslavovať víťazstvo jari nad zimu tým, že nám pomôžete hodiť Morenu do blízkej rieky Cedar! V slovanskej tradícii Morena...

Rozlúčka s Matkou Zimnou
7. apríl @ 13:00 - 14:00 hodín.
«Pohybujte sa v múzeu: na jar v akcii (Zumba Gold) Sametové hlasy slobody súťaže reči»
Cena: zadarmo

Zima v tomto roku bola naozaj drsná, a tak prídu osláviť víťazstvo jari cez zimu tým, že nám pomôže hodiť Morenu do blízkej rieky Cedar!

V slovanskej tradícii je Morena bohyňa spojená so smrťou a zimou a musí byť porazená, aby uvoľnila cestu slnečnému oblaku a teplejšiemu počasiu. Pripojte sa k nám v Rozeckej Veľkej sieti predtým, ako prejdeme k rieke Cedar.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny