Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Veľkonočné trhy Martin 2019

Veľkonočné trhy Martin 2019
Termín: 18.04.2019
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Martin (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.martin.sk

Popis

Veľkonočné trhy Martin 2019

Dňa 18. apríla 2019 sa budú konať na Divadelnom námestí tradičné veľkonočné trhy.

Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb spolu s prílohami je potrebné doručiť poštou na adresu: Mestský úrad v Martine, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin alebo osobne do podateľne Mestského úradu Martin, najneskôr do 22. marca 2019. Žiadosti doručené po uvedenom termíne nebude možno akceptovať a zaradiť do výberu uchádzačov.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny