Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Brezovicki jurmak 2019 Brezovica nad Torysou - 20. ročník

Brezovicki jurmak 2019 Brezovica nad Torysou - 20. ročník
Termín: 20.07.2019
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Brezovica nad Torysou (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.brezovicanadtorysou.sk

Popis

Dava se na znamosc širokej verejnosci ze Brezovicki chotar 20. jula ožije v pulnej vešelosci.

Tento rok naša obec slávi 20. výročie Brezovického jarmoku.

Remešeľnikoch medzi nami privitame, parobkoch i dzifki do tanca zvolavame.

Dobre ľudze veľke čudo budze !!!

V samých počiatkoch boli trhy výsadou miest udeľovanou kráľom, prípadne neskôr zemepánom.

Predstavujeme vám logo “Brezovického jurmaku“, ktoré je pekné, jednoduché a výstižné:
- koleso znázorňuje, že na jarmoky sa chodievalo na vozoch,
- kostol je perlou obce Brezovica, ktorú obklopujú hory
- šípka ukazuje smer do obce, v ktorej v minulosti boli jarmoky dominantou.
Autorom je pán Jaroslav Bujňák, Brezovica č. 505

Trhy a neskôr jarmoky boli dôležitou súčasťou života ľudí predošlých storočí, boli určitým druhom spoločenskej udalosti. V dávnej minulosti sa jarmoky v Brezovice nad Torysou poriadali 6-krát do roka.

Aj naša obec sa môže popýšiť touto výsadou !
Kedysi rušné stredoveké mestečko dostalo od Kráľa Rudolfa II. Výsadu organizovať jarmoky až 6 krát v roku.

Obecný tržný štatút bol prijatý obecným zastupiteľstvom 22. novembra 1928 pod č. 1344/1928, podpísaný obvodným notárom p. Gurkom a starostom obce Andrejom Heredošom.

Jarmoky sa uskutočňovali v stredu

* pred dňom sv. Valentína,
* pred Veľkou nocou,
* pred Turicami,
* pred dňom sv. Bartolomeja,
* sviatkom Všechsvätych,
* pred Vianocami

Posledný jurmak sa uskutočnil v roku 1944 a v roku 2000 Obec Brezovica začala s obnovou tejto tradície našich predkov.
„Brezovickí jurmak“ sa uskutočňuje raz v roku.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny