Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Koliesko 2013

Koliesko 2013
Termín: 01.08.2013 - 04.08.2013
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Kokava nad Rimavicou (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kokava.sk

Popis

K OL I E S K O 2013

Festival ľudovej kultúry – XXIII. ročník stretnutia mladých folkloristov
1. – 4. augusta 2013 v Kokave nad Rimavicou

Štvrtok 1.8.2013
11,00 – Lektorský workshop: „Študentská letná škola“ – rekreačné stredisko Močiar

Piatok 2.8.2013
8,00 - Lektorský workshop: „Študentská letná škola“ – pokračovanie - stredisko Močiar
14,00 - Národopisná knižnica – audio, video, etno literatúra - priestory Miestnej knižnice
počas všetkých troch dní festivalu
16,00 - KOLIESKO PRI FONTÁNE – otvorený program folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov – počas všetkých troch dní festivalu
17,00 - Jaroslav Uhel FAREBNÉ DENNÍKY, vernisáž výstavy - v synagóge
19,00 - Stanislav Bystriansky , vernisáž výstavy - v klubovni DK
20,00 - Folklórna scéna - program mladých folkloristov v sále DK
21,30 - Otvorenie festivalu
21,30 - OZVENY VEČERA Z VRCHOV A DOLÍN - program na strechách a balkónoch
námestia,
22.00 - JÁNOŠÍKOV FILMOVÝ DVOR – pred DK alebo za Synagógou, návrh: Jánošík I. (1962), r. P. Bielik, 80 ´
16,00 - Otvorenie dvorov: Dvor tanečný – pri DK - otvorený od 22,30
Dvor fujaristov – pri DK
Dvor kokavského spevu a hudby - v Kokavskom dvore
Dvor hosťujúcej obce – pri starom kine
Dvor rybársky – priestor pred Hostincom pod gaštanom
Dvor MAS MALOHONT – na námestí ( pri parkovisku)
DVOR OSVETÁRSKY – na námestí (pri parkovisku) – varenie tradičného jedla „šoprle s makom“ v spolupráci s obcou Cinobaňa
Dvor sklársky – pri Železničnej stanici
Dvor gazdovský – na gazdovstve u Spodniakov
Dvor medový – pri obchode p. Navrátila

Sobota 3.8.2013
10,00 - Otvorenie Remeselníckej ulice – Bakulíniho ulica
10,00 - Znovuotvorenie Dvorov
10,00 - Koliesko pri fontáne –Malí tanečníci – program absolventov medzinárodnej tanečnej
dielne
10,00 do 13.00 JÁNOŠÍK VO FILME – kinosála DK, návrh: Jánošík (1921), r. J. Siakeľ, 68´
Zbojník Jurko (1976), r. V. Kubal, 78´
Sprievodné slovo: SFÚ Bratislava, Šfefan Vraštiak, filmový historik
13,00 - Koliesko pri fontáne – súbory, skupiny a jednotlivci
13,30 - Škola spevu a Škola tanca – priestor pri DK
16,30 - Program detských folklórnych súborov - v amfiteátri
18,00 - Prišli hostia noví – program súborov zo zahraničia ( Poľsko, Srbsko, Francúzsko )
- v amfiteátri
19,30 - Kokavské podoby - v amfiteátri,
20,30 - Galaprogram: Aj my sme boli mladí – program seniorských súborov v amfiteátri
22,00 - Zábava pri Ľudovej hudbe - v amfiteátri
22.00 - JÁNOŠÍKOV FILMOVÝ DVOR – pred DK, návrh: Jánošík (1935), r. M. Frič, 75 ´ alebo Jánošík II. (1963), r. P. Bielik, 90 ´
22,30 - VIVA CULTURA ETHNICA - Komorný program v synagóge

Nedeľa 4.8.2013
11,00 - Komorný program v evanjelickom kostole venovaný 100. výročiu vysvätenia nového
ev.a.v.kostola v Kokave n/Rim

Sprievodné programy:

JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL – počas celého festivalu
PRECHÁDZKA PO OKOLÍ KOKAVY spojená s prehliadkou panorámy obce, ochutnávkou a ukážkami výroby špecialít v Gazdovskom dvore u Spodniakov - 3.8.2013(sobota) od 13,00 do 17,00 hod.
„KOŠELISKO NA KOLIESKU“ predstavenie druhej časti kokavského kroja – mužskej košele, projekt podporený MK SR
JÁNOŠÍKOV FILMOVÝ DVOR: „ JÁNOŠÍK – 300“ Premietanie filmov o Jurajovi Jánošíkovi v súvislosti s 300. výročím popravy ľudového hrdinu a jeho prebývania v Kokave a Klenovci, v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom v Bratislave.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies