Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Trh remesiel počas osláv Dňa mesta Košice 2019

Trh remesiel počas osláv Dňa mesta Košice 2019
Termín: 30.04.2019 - 09.05.2019
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Košice (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kosice.sk/

Popis

Trh remesiel počas osláv Dňa mesta Košice 2019

Termín konania : 30.4. - 9.5. 2019 na Hlavnej ulici pri Archeologickom komplexe Dolná brána.
Pri výbere uchádzačov sa bude prihliadať na ponúkaný sortiment. Uprednostnená bude vlastná výroba. Vítané je predvádzanie výroby priamo na mieste.

Predajné stánky pre remeselníkov poskytne organizátor – bez elektrickej prípojky.
Záujemcovia môžu podávať prihlášku na nižšie uvedenú adresu do 12. 4. 2019 do 12.00 hod. poštou, doniesť osobne do podateľne na Magistrát mesta Košice, alebo poslať na emailovú adresu marketing@kosice.sk
Kontakt: Mesto Košice
Referát marketingu a kultúry
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
e-mail: marketing@kosice.sk


Bližšie informácie: +421 55/6419 888

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny