Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Zväz Slovákov v Maďarsku vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní, hre na hudobný nástroj a v prednese poézie a prózy 2019 Budapešť

Zväz Slovákov v Maďarsku vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní, hre na hudobný nástroj a v prednese poézie a prózy 2019 Budapešť
Termín: 10.04.2019 - 31.05.2019
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Budapešť a ďalšie obce v Maďarsku (Zahraničie - Maďarsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1163-sua-zsm-slovenske-spievanky-a-verovaky

Popis

Zväz Slovákov v Maďarsku vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní, hre na hudobný nástroj a v prednese poézie a prózy

Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu - Výber z tvorby po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska.

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní, hre na hudobný nástroj a v prednese poézie a prózy.
Vekové kategórie
I. žiaci základných škôl 1. - 3. trieda
II. žiaci základných škôl 4. - 6. trieda
III. žiaci základných škôl 7. - 8. trieda
IV. študenti, mládež do 30. rokov

Priebeh súťaže
1. Školské kolá:
Prosíme uskutočniť do 10. apríla 2019. Zoznam účastníkov postupujúcich
do ďalšieho kola prosíme zaslať do 15. apríla 2019.

2. Regionálne kolá:

26. apríla 2019 10.30 - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium - Békešská Čaba, ul. Petra Jilemnického č. 1

7. mája 2019 10.00 - Osvetový dom S. Petőfiho - Čemer (Csömör)

3. Celoštátne kolo: 31. mája 2019
v Dabaši-Šáre

Kritériá súťaže:

Spievanky
- sólo (sólo spev a duo)
- spevácka skupina (najmenej tri osoby)
- hra na hudobný nástroj
Výber piesní:
Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu
Časový limit: 3 minúty, minimálne 2 piesne

Veršovačky
Výber poézie a prózy z tvorby našich, t. j. po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska, osobitne privítame výber z ich tvorby uverejnenej na webovej stránke spieve05týždenníka Ľudové noviny a na portáli oslovma.hu.
Časový limit: min. 1 minúta (žiaci 1. triedy) - max. 3 minúty

Prihlášky do regionálnych kôl prosíme zaslať do 15. apríla 2019 na adresu:
Ruženka Egyedová Baráneková, 3100 Salgótarján, Füleki út 15. alebo elektronicky:
e.b.ruzsenka@gmail.com

Informácie
Telefón: 06 30 9287599 - Tešíme sa na prihlášky a skoré stretnutie.
Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka ZSM
Monika Szabová, výkonná tajomníčka ZSM

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny