Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Poďakovanie za úrodu Vlkolínec 2019

Poďakovanie za úrodu Vlkolínec 2019
Termín: 15.09.2019
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Vlkolínec (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.vlklolinec.sk

Popis

Poďakovanie za úrodu Vlkolínec 2019

Dňa 22. októbra 2019
Liptovské múzeum

Viac intormácií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny