Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Rázusovie Vrbica 2019 Liptovský Mikuláš - 25. ročník prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova

Rázusovie Vrbica 2019 Liptovský Mikuláš  - 25. ročník prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova
Termín: 24.05.2019
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Liptovský Mikuláš (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: stary.mikulas.sk
www.lks.sk/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=1796&&Itemid=297

Popis

25. ročník R Á Z U S O V I E V R B I C A 2019
prehliadka literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova

Poslanie súťažnej prehliadky:
Rázusovie Vrbica je prehliadka poézie a prózy, ktorá súťažnou formou prispieva k rozvoju amatérskeho prednesu, prispieva k popularizácii tvorby mikulášskych rodákov - súrodencov Rázusovcov, ako aj literárnej tvorby ostatných liptovských autorov.

Vyhlasovateľ:
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši z poverenia Žilinského samosprávneho kraja
Mesto Liptovský Mikuláš

Organizátori:
Žilinský samosprávny kraj
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
Spolok Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši
Mesto Liptovský Mikuláš

Spoluorganizátori:
Súkromná ZUŠ L. Hrádok v Evanjelickom kultúrnom dome v Liptovskom Mikuláši
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. v Liptovskom Mikuláši
Miestny odbor Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši
Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

Termín konania: 24. mája 2019

Miesto konania:
Evanjelický kultúrny dom v Liptovskom Mikuláši -Súkromná ZUŠ L. Hrádok
Zborová miestnosť Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. v Liptovskom Mikuláši
Klubové priestory LKS, Ul. 1. mája 196/28 L. Mikuláš
Expozícia Tatrín - Múzeum Janka Kráľa L. Mikuláš
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Súťažné oblasti:
Súťaž je regionálna. Súťaží sa v dvoch oblastiach:
I. v prednese poézie a prózy
II. v literárnej tvorbe

I. OBLASŤ – SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY
8. 00 - prezentácia všetkých recitátorov a členov odbornej poroty
v budove Evanjelického kultúrneho domu v L. Mikuláši (Súkromná ZUŠ L. Hrádok)
8. 45 - slávnostné otvorenie jubilejného XXV. ročníka R Á Z U S O V I E V R B I C A 2019
9. 00 - 12. 30 hod.
- vlastná súťaž
- rozbor recitovaných ukážok členmi odbornej poroty
13. 00 - slávnostné vyhlásenie výsledkov recitačnej súťaže
v Evanjelickom kultúrnom dome L. Mikuláš - Súkromná ZUŠ L. Hrádok - pobočka v L. Mikuláši
13. 30 - predpokladaný čas ukončenia podujatia.

Termín zaslania záväznej prihlášky
Podmienkou účasti v regionálnej súťaži je doručenie záväznej prihlášky na adresu Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 17. mája 2019.

Prihlášku môžete doručiť - osobne - alebo na poštovú adresu:
Liptovské kultúrne stredisko
ul. 1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš,
- alebo e-mailom: osvetalm@vuczilina.sk


Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies