Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Štúrov Zvolen 2019 – XXXIII. ročník celoslovenskej súťaže v rétorike

Štúrov Zvolen 2019 – XXXIII. ročník celoslovenskej súťaže v rétorike
Termín: 04.06.2019 - 05.06.2019
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Zvolen (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.osvetazvolen.sk

Popis

Štúrov Zvolen 2019 – XXXIII. ročník celoslovenskej súťaže v rétorike

Vyhlasovateľ:
Mesto Zvolen
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor:
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

Spoluorganizátori:
Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen

Termín a miesto konania:
V dňoch 04. - 05. 06. 2019 v meste Zvolen

Charakteristika a poslanie súťaže:
Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.

Podmienkou účasti je zaslanie záväznej prihlášky najneskôr do 10. 05. 2019 na adresu: Podpolianske osvetové stredisko, Bystrický rad č. 1, 960 26 Zvolen.

Mail:erika.zigova@osvetazvolen.sk,
Tel.: +421 45/533 16 59

Prihlášky zaslané po 10. 05. 2019 nebudú organizátori z organizačných dôvodov akceptovať. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a uviesť požiadavku na ubytovanie /žiadam - nežiadam/. Organizátor hradí účastníkovi /súťažiaci, pedagogický dozor/ ubytovanie a stravu. Cestovné náklady neprepláca.

Na základe prihlášky organizátor zašle víťazom postupového kola a pedagogickému dozoru pozvánku a organizačné pokyny.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies