Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Tradičné stavanie Mája 2019 Rusovce

Tradičné stavanie Mája  2019 Rusovce
Termín: 30.04.2019
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Bratislava - Rusovce (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.bratislava-rusovce.sk

Popis

Tradičné stavanie Mája Rusovce 2019

Milí Rusovčania a Rusovčatá!
V utorok 30. 04. 2019 od 17:00 hod. vás pozývame na námestie ku fontáne, kde spolu ozdobíme a postavíme máj. Deti poprosíme, aby nám pomohli odpočítať slávnostné otvorenie fontány a tešiť sa môžete aj na vystúpenie DFS Gerulata.

Na ozdobovanie mája si prineste mašle. Tešíme sa na vás! MČ Bratislava-Rusovce

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny