Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slávnostný deň obce Hronsek 2019

Slávnostný deň obce Hronsek 2019
Termín: 11.05.2019
Téma: DNI OBCE a MESTA
Miesto konania: Hronsek (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hronsek.sk

Popis

Slávnostný deň obce Hronsek 2019

Obec Hronsek Vás srdečne pozýva na Slávnostný deň obce Hronsek, ktorý sa uskutoční v sobotu 11.5.2019 so začiatkom o 11:00 hod. v záhrade barokového kaštieľa s bohatým kultúrnym programom.

Historické pamiatky v obci Hronsek
Vodný hrad
Najstaršou stavbou v obci je goticko-renesančný kaštieľ z roku 1576 , t.z. “Vodný hrad“. Patril Géczyovcom, neskôr tento hrad vlastnili šľachtické rody Soosovci de Poltár, Battikovci z Vlkanovej, Schmideghovci, Róthovci z Kráľovej a keď sa dedička róthovského majetku Johanna vydala za grófa Jozefa Telekyho de Szék, prešiel majetok na rod Telekyovcov. Za čias Rákocziho povstania na razenie mincí (1704).

Pôvodný vodný hrad mal kvôli tureckým nájazdom vybudované opevnenie tvorené obranným múrom so štyrmi vežami a vodnou priekopou, cez ktorú sa prechádzalo padacím mostom.

Dediční páni Geczyovci mali dcéru Juliannu, ktorá sa vydala za kuruckého kapitána Korponayho a bola za špionáž vo Viedni popravená. Mór Jókay postavu Julianny opísal v známom románe „Levočská biela pani“.

Za zmienku o Vodnom Hrade stojí, že od roku 1690 do doby postavenia dreveného artikulárneho kostola slúžil tiež na vykonávanie evanjelických služieb Božích, ktoré tu vykonával prvý farár Ján Simonides (1690-1695), martýr, galejník.

Drevený artikulárny kostol - UNESCO
7. júla 2008 bol drevený artikulárny kostol v Hronseku zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

História vzniku dreveného kostola zapadá od obdobia silného katolicizmu, do obdobia, keď na scénu dejín vystupuje kežmarský gróf Imrich Tököly, ktorý za širokej podpory ľudu, Turkov a francúzskeho dvora vystúpil proti rakúskemu cisárovi Leopoldovi I. a donútil ho zvolať Šopronský snem v roku 1681. Ten potvrdil závery Viedenského mieru z roku 1606 vo veciach slobody náboženstva a povolil evanjelikom postaviť v jednej stolici 2 kostoly, v Hronseku a Ostrej Lúke.
Článok (artikula) 25 stanovoval pre stavbu chrámu tieto podmienky:

- musel byť postavený v priebehu jedného roka,
- musel byť celý z dreva,
- postavený bez použitia kovových prvkov,
- nesmel mať vežu,
- vchod nesmel byť priamo z ulice.
Stavba kostola začala 23. októbra 1725 a na jeseň 1726 bola hotová.

Kostol má pôdorys kríža, je 8 m vysoký, 26 m dlhý a 11 m široký. Má 30 okien. Stĺpy sú v záhlaví zdobené vyrezávaným jónskym ornamentom, sú dubové, ostatné časti sú väčšinou smrekové. Na dolnej časti chórov je zavesený vyrezávaný ornament v podobe lipového listu - symbol slovanského povedomia. Kostol má 1100 miest na sedenie, amfiteatrálne usporiadaných. Z každého miesta je vidieť na oltár. Má výbornú akustiku.

Strecha je šindľová, na jej troch stranách sú dubové kríže, len nad jedným vstupom je umiestnený kohút, symbol kresťanskej bdelosti. K oltáru kostola patrí šestica vymeniteľných obrazov, ktoré sú rozmiestnené na priečelí chórov a striedavo sa osadzujú do spoločného rámu oltára podľa aktuálnej liturgie počas roka. Obrazy sú z roku 1771 od majstra Samuela Mialoviča. Súčasný organ postavil banskobystrický majster Martin Podkonický v roku 1764.

Nádvorie kostola zdobia 4 mohutné lipy, z ktorých dve sú také staré ako kostol a teda v roku 2019 sú tie dve lipy dožívajú 293 rokov!!!

Súčasne s kostolom bola postavená aj zvonica tiež z roku 1726.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny