Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Ondrejský jarmok Želiezovce 2019 - XXII. ročník

Ondrejský jarmok Želiezovce 2019 - XXII. ročník
Termín: 22.11.2019 - 23.11.2019
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Želiezovce (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zeliezovce.sk

Popis

Mesto Želiezovce oznamuje záujemcom o predaj, že
XXII. ročník tradičného Ondrejského jarmoku sa uskutoční
v dňoch od 22.11. - 23.11.2019 v centre mesta Želiezovce
na uliciach Petöfiho a Schubertovej.

Prihláška na jarmok je dostupná v priložených súboroch a predajcovia sú povinní ju v
zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zaslať podpísanú v listinnej podobe (t. j. poslať
poštou)

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, je povinný prihlášku včas a
správne vyplnenú vrátiť spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to
najneskôr do 31.10.2019. Do vyššie uvedeného termínu je potrebné zrealizovať platbu a pre
urýchlenie komunikácie a pridelenia predajných miest, predajcovia môžu zaslať aj kópiu
dokladu o úhrade. Termín zaslania prihlášok je záväzný, prihlášky po termíne nebudú
akceptované!
Adresa na zasielanie prihlášok: MsÚ Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 937 01 Želiezovce.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies