Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Polievkový festival Košice 2019

Polievkový festival Košice 2019
Termín: 12.10.2019
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Košice (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.visitkosice.org

Popis

Polievkový festival Košice 2019

Festival sa uskutoční dňa 12. 10. 2019

Hlavným cieľom Polievkového festivalu je ukázať, aké rôznorodé je naše mesto, a kto každý je jeho súčasťou.

Hoci sa Polievkáč stal obľúbeným gastro zážitkom, jeho primárnym zámerom bolo a je, prehĺbiť vzájomnú toleranciu, rešpekt a úctu k inakostiam rôznych národností, skupín, komunít a jednotlivcov.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny