Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slovakia Folk 2013

Slovakia Folk 2013
Termín: 18.07.2013 - 21.07.2013
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Bratislava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.choral-music.sk

Popis

SLOVAKIA FOLK 2013
Medzinárodný folklórny festival / International Folklore Festival
18. - 21. 7. 2013
Bratislava, Slovakia

Folklórny koncert / Folklore concert
Námestie M.R. Štefánika, Eurovea Galleria
Folklórny súbor SLZA, Slovakia- competitive performance Stupavská Nevädza, Slovakia Vis Jane, Croatia
Folkedansgruppen Bæringen, Norway

20.7.2013 -Sobota/ Saturday 14.00
Folklórny koncert / Folklore concert
Koncertnásieň Klarisky,Klariská ul./ConcerthallKlarisky,Klariska st.
Tav-Hatefer, Israel
Zemer Lach, Israel
Stupavská Nevädza, Slovakia
súťažné vystúpenie / competitive performance
Dospelé zbory - Ľudová pieseň s inštrumentálnym sprievodom
Adult choirs - Folksong with instrumental accompaniment
Vis Jane, Croatia
16.00
Folklórny koncert / Folklore concert Námestie M.R. Štefánika, Eurovea Galleria
Folklórny súbor SLZA, Slovakia
Folkedansgruppen Bæringen, Norway
Stupavská Nevädza, Slovakia
18.00
Folklórny koncert / Folklore concert
Hudobný altánok / Music stage, Hviezdoslavovo námestie
Vis Jane, Croatia
Folklórny súbor SLZA, Slovakia
19.00
Vyhlásenie výsledkov súťaže / Competition results announcement Hudobnýaltánok /Music stage, Hviezdoslavovo námestie

21.7.2013 - Nedeľa / Sunday
Vystúpenia zborov na sv. omšiach v Bratislavyských kostoloch / Choirs performances during Holy Masses in Bratislava churches
NA VŠETKY PODUJATIA VSTUP VOĽNÝ / FREE ADMISSION TO ALL CONCERTS
18.7.2013 -
Štvrtok/Sthurday
19.00
Otvárací koncert festivalu / Festival opening concert
Hlavné námestie /Mainsquare
Folkedansgruppen Bæringeny, Norway
Tav-Hatefer, Israel
Stupavská Nevädza, Slovakia
Zemer Lach, Israel
Folklórny súbor SLZA, Slovakia

19.7.2013 -Piatok/ Friday 11.2 0Súťažná časť festivalu/Festival competition Zrkadlová sieň, Primaciálny palác /Mirror Hall, Primatial Palace
Dospelé zbory - Ľudová pieseň a cappella
Adult choirs - Folksong a cappella
11.20
Vis Jane, Croatia
Dospelé zbory - Ľudová pieseň s inštrumentálnym sprievodom
Adult choirs - Folksong with instrumental accompanimen
11.40
Tav-Hatefer, Israel
12.00
Zemer Lach, Israel
Nesúťažné skupiny / Non-competing groups:
Folkedansgruppen Bæringen, Norway
Mixed choir Apollo, Slovakia
16.00
Folklórny koncert / Folklore concert
Zrkadlová sieň, Primaciálny palác /Mirror Hall, Primatial Palace
Tav-Hatefer, Israel
Zemer Lach, Israel
Stupavská Nevädza, Slovakia
Vis Jane, Croatia
Mixed choir Apollo, Slovakia
18.00
Folklórny koncert / Folklore concert Hudobný altánok / Music stage,
Hviezdoslavovo námestie
Stupavská Nevädza, spev, Slovakia
Vis Jane, Croatia

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny