Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

INTERNATIONAL CHILDREN'S DAY / MDD 2019 Calgary

INTERNATIONAL CHILDREN'S DAY / MDD 2019 Calgary
Termín: 01.06.2019
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Calgary, Alberta, Kanada (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: ti.to/slovak-school-slovenska-skola-foundation/mdd-international-children-s-day/with/kuvsrz0awas?fbclid=IwAR1q0bsVYgrVh4XWmTgy3wNU3sVaFFNSRPFpO8eWuZmZNC2jS3X3rbckIEs

Popis

INTERNATIONAL CHILDREN'S DAY / MDD 2019 Calgary

Udalosť pre skupinu Czech and Slovak friends in Calgary · Usporiadateľ: Eva Hadzimka

Sobota 1. júna 2019 o 16:00 UTC-06

20 Hawkside Rd NW, Calgary, AB T3G 3K9, Canada

You are invited to celebrate International Children's Day in Calgary, entertainment and sports for children with prizes, mini ZOO, mini disco, jumping castles, games and fun for whole family. EVERYONE IS WELCOME!
*********************************************************************************
Pozývame Vás na oslavu MDD v Calgary, zábavné a športové súťaže pre deti, mini ZOO, mini disko, skákajúce hrady, hry a zábava pre celú rodinu.

VŠETCI STE VÍTANÍ!

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny