Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

240. narodeniny Počúvadlianskeho jazera 2019 Banská Štiavnica

240. narodeniny Počúvadlianskeho jazera 2019 Banská Štiavnica
Termín: 09.06.2019
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Banská Štiavnica (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web:

Popis

240. narodeniny Počúvadlianskeho jazera 2019 Banská Štiavnica

Usporiadateľ: Región Banská Štiavnica a Terasa u Blaškov

Nedeľa 9. júna 2019 o 10:00 – 20:00 hod.

Tajch Počúvadlo slávi tento rok výročie svojho vzniku. Tento velikán spomedzi tajchov tu stojí už 240 rokov.

Pri tejto príležitosti sa okrem podujatia Beh za štiavnické tajchy môžete tešiť na krátku prednášku s autorom knihy Banskoštiavnická vodohospodárska sústava Michalom Červeňom, vedomostný kvíz o tajchoch na Terase u Blaškov a do tanca zahrá veselá partička San Borondon Cyclo Fanfaria.

Cieľom podujatia je poukázať na potrebu ochrany a zachovania banských tajchov.


Aký je rozdieľ medzi jazerom, plesom a tajchom, priehradou a vodnou nádržou?

Je to jednoduché... jazerá a plesá vznikli prírodními procesmi zatiaľ čo tajchy, priehrady a vodné nádrže vybudoval človek.

Plesá vznikli ustupovaním ľadovca vo vysokohorskom prostredí.
Jazerá vznikli prirodzeným prehradaním údolí a tieto miesta mohli byť zaplavené podzemnými vodami.

Tajchy, priehrady a vodné nádrže postavil človek, ktorý umelo prehradil priehradou údolie a tým vytvoril nádrž. Nádrže vznikali pre jeden alebo pre viacero účelov. Takéto nádrže voláme jednoúčelové alebo viacúčelové. Nádrže môžme rozdeliť na závlahové, vodárenské, retenčné, energetické...
Drvivá väčšina Banskoštiavnických tajchov bola vybudovaná ako energetické vodné nádrže.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny