Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Jarmok tradičných remesiel Klenovec 2019

Jarmok tradičných remesiel Klenovec 2019
Termín: 28.06.2019 - 29.06.2019
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Klenovec (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.klenovec.sk

Popis

Jarmok tradičných remesiel Klenovec 2019

Podujatie sa koná v rámci 41. Klenovskej Rontouky 2019

Cieľom podujatia je:
prezentovať majstrovstvo a šikovnosť rúk súčasných ľudových remeselných majstrov, ktorí sú pokračovateľmi tradičných ľudových remeselníkov a tiež výroby, ktoré nenadobudli charakter remesla, ale v minulosti boli súčasťou domácej výroby, je to príležitosť výmeny skúsenosti medzi remeselnými majstrami a tiež prezentácia tradičných ľudových remeselných techník pre širokú verejnosť.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny