Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Ľudový jarmok Pod vŕbičkami Nedožery-Brezany 2019 - 6. ročník

Ľudový jarmok Pod vŕbičkami Nedožery-Brezany 2019 - 6. ročník
Termín: 03.08.2019
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nedožery-Brezany (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: ludovyjarmok.blogspot.com/search/label/pokyny

Popis

Ľudový jarmok Pod vŕbičkami Nedožery-Brezany 2019 - 6. ročník

sa uskutoční
dňa 03. augusta 2019 od 11:00 h v areáli Pod vŕbičkami v Nedožeroch-Brezanoch.

Prihlasovanie remeselníkov 2019

Milí remeselníci,
prihlášku a pokyny k prihláške na Ľudový jarmok Pod vŕbičkami 2019 si môžete stiahnuť na hore uvedenom linku.

Prihlášky bez ukážky tvorby nebudú akceptované.
Organizačný tím si vyhradzuje právo odmietnuť nevyhovujúce prezentácie.
Predajcovia komerčného tovaru a občerstvenia budú z výberu vylúčení.

Vyplnené prihlášky zasielajte na mailovú adresu: maticanb@gmail.com s predmetom správy "Prihláška na Ľudový jarmok" do 12. júla 2019. Remeselníkov budeme informovať o prijatí/neprijatí na Jarmok.


Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny