Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Súťaž vo varení guláša o cenu starostu obce Trenčianska Turná - 3. ročník

Súťaž vo varení guláša o cenu starostu obce Trenčianska Turná - 3. ročník
Termín: 27.07.2013
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Trenčianska Turná (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: trencianskaturna.sk
sk.wikipedia.org/wiki/Gul%C3%A1%C5%A1

Popis

Obec Trenčianska Turná Vás pozýva na

Súťaž vo varení guláša o cenu starostu obce Trenčianska Turná - 3. ročník

V rámci podujatia X. ročník súťaže v zručnosti ovládania ťažných koní sa uskutočni aj súťaž vo varení gulášu, kde môžu súťažiť rodiny, „uličári“, priatelia i občianske združenia.

Pôvod slova guláš:
Slovo guláš pochádza z maďarského gulyás [maď. výslovnosť dnes: gujáš, v minulosti: guľáš], odvodeného od slova gulya – črieda.
Podľa Šimona Ondruša má toto slovo presnejšie takýto pôvod: Maďarský názov jedla gulyás vznikol v 19. storočí skrátením výrazu gulyás hús, ktorý koncom 18. storočia znamenal hovädzie mäso.

Prídavné meno gulyás (hovädzí) z tohto výrazu vzniklo z podstatného mena gulya, ktoré vo význame črieda dobytka, dobytok v 16. storočí prešlo z východoslovenského slova guľa do maďarčiny. Vo východnej slovenčine (Abov, Spiš) guľa dodnes znamená aj čriedu dobytka.

Slovenské a slovanské slovo guľa je praslovanského pôvodu a má spoločný pôvod so slovenským a slovanským slovom hlava.

Podľa Š. Ondruša je tvrdenie v známom maďarskom etymologickom slovníku z roku 1967[2], že slovo gulya má kaukazský pôvod, nesprávne!

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny