Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Bratislava v umení 19. a 20. storočia v Budapešti

Bratislava v umení 19. a 20. storočia  v  Budapešti
Termín: 18.07.2013 - 29.10.2013
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Budapest, (Zahraničie - Maďarsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.bratislava.sk

Popis

V Budapeštianskom historickom múzeu (Budapesti Történeti Múzeum, Szent György tér 2) sa

štvrtok 18. júla 2013 o 15.00 hod.

uskutoční vernisáž výstavy umenia a umeleckého remesla „Bratislava v umení 19. a 20. storočia - zo zbierok Mestského múzea Bratislavy“.

Podľa kurátorky výstavy Zuzany Francovej podujatie komplexne prezentuje výsledky dlhoročnej bohatej činnosti Múzea mesta Bratislavy zameranej na výtvarnú dokumentáciu mesta, jeho celkovú podobu, jednotlivé lokality, významné historické budovy, vznikajúce alebo už neexistujúce mestské zákutia.

Diela predstavujú zaujímavé svedectvo o podobách a premenách mesta najmä v časovom rozpätí od 20. do 60. rokov minulého storočia. Ich autormi sú významní bratislavskí umelci prevažne medzivojnového obdobia, ale aj neprofesionálni výtvarníci.

Obohatenie inštalácie o dobové predmety umeleckého remesla a úžitkového umenia aspoň v náznaku približuje typologickú škálu predmetov najmä spomienkového charakteru, a zároveň poukazuje na ovplyvňovanie a motivačnú spätosť medzi voľným výtvarným umením a disciplínami úžitkového umenia.

Podujatie je pokračovaním dialógu medzi predstaviteľmi samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy a budapeštianskymi kolegami aj v oblasti kultúry. Na otváracom akte sa zúčastní námestníčka primátora Bratislavy Petra Nagyová-Džerengová a jej budapeštiansky kolega Miklós Csomós, riaditelia oboch múzeí Peter Hyross a Sándor Bodó, ako aj Gabriel Hushegyi, riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti, ktorý výstavu organizačne podporil.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny