Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Novobanský jarmok Nová Baňa 2019 - 28. ročník

Novobanský jarmok Nová Baňa 2019  - 28. ročník
Termín: 27.09.2019 - 28.09.2019
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nová Baňa (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.novabana.sk

Popis

Novobanský jarmok Nová Baňa 2019 - 28. ročník

Informácie pre záujemcov o predaj na novobanskom jarmoku.
Novobanský jarmok sa uskutoční v dňoch 27.09.2019 - 28.09.2019.

Žiadosti na predaj na Novobanský jarmok mesto prijíma do 06.09.2019.Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!

Adresa na zasielanie žiadostí: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa.

Žiadosť o povolenie na predaj na jarmoku je dostupná v priložených súboroch www.novabana.sk spolu s požadovanými prílohami a predajcovia sú povinní žiadosť zaslať podpísanú v listinnej podobe (t. j. poslať poštou alebo doručiť osobne), inak sa považuje za nedoručenú!

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny