Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Na Španiu Dolinu už prichádzajú Vianoce... 2019 - 14. ročník

Na Španiu Dolinu už prichádzajú Vianoce... 2019 - 14. ročník
Termín: 07.12.2019
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Špania Dolina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.spaniadolina.sk

Popis

Na Španiu Dolinu už prichádzajú Vianoce... 2019 - 14. ročník

Tvorivé dielne – pečenie vianočných oblátok, výroba darčekov, vianočných ozdôb.

Dátum konania: 7. 12. 2019 začiatok od 10:00 hod.
Miesto konania: Špania Dolina,

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny