Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň obce Lieskovec - 750. výročie

Deň obce Lieskovec - 750. výročie
Termín: 07.09.2013
Téma: DNI OBCE a MESTA
Miesto konania: Lieskovec (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.lieskovec.sk

Popis

Vážení spoluobčania,
rok 2013 sa nesie v duchu 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.

Túto významnú udalosť by sme si chceli čo najdôstojnejšie pripomenúť v sobotu 7. septembra 2013 v priestoroch športového areálu a kultúrneho domu.

Boli by sme veľmi radi, keby sa do príprav a realizácie tejto akcie zapojil čo najväčší počet občanov. Tak ako pred desiatimi rokmi by sme chceli zdokumentovať vývoj a život v našej obci so všetkými jeho zmenami.

Preto si Vás, vážení spoluobčania dovoľujem požiadať o zapožičanie najrôznejších artefaktov, prezentujúcich históriu našej obce od najstarších čias až po dnešok. Môže sa jednať o rôzne predmety, náradie, fotografie, výšivky, lieskovské kroje alebo ich časti, rôzne písomnosti, mapy z katastra, staré listiny, jednoducho čokoľvek, dokumentujúce život obce a jej obyvateľov v určitom časovom období. Časť tejto dokumentácie bude prezentovaná v knihe o obci Lieskovec, ostatné veci sa použijú v expozícii pripravovanej pri príležitosti 750. výročia.

Na toto pre obec významné jubileum by sme chceli pozvať aj lieskovských rodákov. Pretože nie je v silách obecného úradu zistiť miesta ich súčasného pobytu, touto cestou Vás chcem požiadať, aby ste ich – príbuzných, známych o tejto akcii informovali a tlmočili im naše srdečné pozvanie.
Peter Ťavoda, starosta obce

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies