Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slovak Day / Slovenský deň - 40. výročie

Slovak  Day / Slovenský deň  - 40. výročie
Termín: 21.07.2013
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Merrillville, Indiana, USA (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/CesiASlovaciVChicagu

Popis

Slovak Day / Slovenský deň - 40. výročie

pripojte sa k nám osláviť 40. výročie konania Slovenského dňa v USA.

Od 13:00 - 01:00 P.M.
Vystupuje folklórny súbor "Veselica Dancers".
Pôsobí v Chicagu v štáte Illinois.

Tento americký folklórny súbor vo svojom jeden pol hodinovom programe predvedie to najkrajšie, čo v ľudových tancoch na Slovensku máme.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny