Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Kanadský slávik - 3. ročník 2011

Kanadský slávik - 3. ročník 2011

Popis

Kategória II (deti od 9 do 16 rokov)


Zlatý Kanadský Slávik: IZABELA ZUBEK

Strieborný Kanadský Slávik: MIRIAM BRAZINA

Bronzový Kanadský Slávik: ELISABETH FRYNTA

Na fotografii:
Laureáti Kanadského Slávika 2011
Photo Credit Slovak House Toronto


Ďakujeme všetkým, ktorí už tradične prispievajú k tomu aby sa Kanadský Slávik mohol konať, predovšetkým rodičom, ktorí vedú svoje deti k láske ku slovenskej piesni,

slovenskej škole a pani učiteľke Danke Kušnírovej, Mirovi Letkovi, ktorý deti pred súťažou intenzívne pripravoval a na súťaži ich aj hudobne sprevádzal, súboru Východna Slovak Dancers, ktorého vystúpenia su vždy radostným oživením, odbornej porote a váženým hosťom, televízii Slovenský Svet a v neposlednom rade Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za jeho podporu.

Aká je budúcnosť našich kanadských Slávikov? To záleží len na ich odhodlaní a láske ku slovenskej piesni.

Slovenský dom taktiež spoluorganizuje premierový ročník Amerického slávika, ktorý sa konal 19. novembra v New Yorku. Už teraz sa všetci tešíme na štvrtý ročník Kanadského slávika, ktorý sa bude konať na jeseň 2012.

Kontakt

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny